• 081 887 5265
  • 52/78-79 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
 ประมวลผลภาพ กิจกรรมที่ผ่านมา

ประมวลผลภาพ กิจกรรมที่ผ่านมา

ทางโครงการขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการจัดสรรจังหวัดนำโดย ท่านปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านเสรี หอมเกษร ท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านหัวหน้าฝ่ายที่ดินจังหวัด ท่านนายอำเภอ ท่านโยธาจังหวัดเข้าตรวจโครงการเทพาธานีบายพาสบ้านพี้ค่ะ กราบขอบพระคุณมาณ.ที่นี้นะค่ะ

นัดชมตัวอย่างบ้าน