• 081 887 5265
  • 52/78-79 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เทพาธานี

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เทพาธานี

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
แปลนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

แปลนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
นัดชมตัวอย่างบ้าน