ความเป็นมาเทพาธานี

บริษัท วงศานิกรกิจ จำกัด ได้ก่อตั้งในปี 2539 โดยเริ่มต้นจากนายสุชล อุ่นสวัสดิพงษ์ เพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อดำเนินการยกที่ดินและสถานีขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ให้กับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมจำนวน 5 ไร่ เพื่อเป็นสาธารณะใช้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งเน้นการทำอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และที่ดินเปล่าสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงบน

โครงการเทพาธานี เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 จัดตั้งในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีภาวัฒน์ โดยมีหุ้นส่วนด้วยกันหลายคน 1 ในหุ้นส่วนคือ นายสุชล อุ่นสวัสดิพงษ์ ได้เป็นผู้บริหารงาน เริ่มต้นโครงการที่ ตรงข้ามการเคหะเพชรบูรณ์ แต่เมื่อปี 2539 บริษัทประสบปัญหาขาดทุน และ เจอพิษ ต้มยำกุ้ง ในปี 2540 ทำให้เกิดเป็น หนี้เสีย

บริษัท วงศานิกรกิจ จำกัด ได้ก่อตั้งในปี 2539 โดยเริ่มต้นจากนายสุชล อุ่นสวัสดิพงษ์ เพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อดำเนินการยกที่ดินและสถานีขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ให้กับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมจำนวน 5 ไร่ เพื่อเป็นสาธารณะใช้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งเน้นการทำอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และที่ดินเปล่าสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงบน

โครงการเทพาธานี เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 จัดตั้งในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีภาวัฒน์ โดยมีหุ้นส่วนด้วยกันหลายคน 1 ในหุ้นส่วนคือ นายสุชล อุ่นสวัสดิพงษ์ ได้เป็นผู้บริหารงาน เริ่มต้นโครงการที่ ตรงข้ามการเคหะเพชรบูรณ์ แต่เมื่อปี 2539 บริษัทประสบปัญหาขาดทุน และ เจอพิษ ต้มยำกุ้ง ในปี 2540 ทำให้เกิดเป็น หนี้เสีย

คุณสุชลฯ ผู้ก่อตั้งโครงการเทพาธานี

ผู้บริหารปัจจุบัน เทพาธานี

นางสาวกอบกุล อุ่นสวัสดิพงษ์ ได้ Take Over ต่อและบริหารงานเรื่อยๆ และได้จัดตั้งบริษัทอีกบริษัทหนึ่ง คือบริษัท วงศานิกร จำกัด เพื่อที่จะทำสัญญายกมอบสิ่งปลูกสร้างเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารและจำนวนที่ดิน 5 ไร่ มอบให้กับกรมการปกครองขนส่งทางบกในปี 2539 และเริ่มดำเนินงานก่อสร้างมาเรื่อยๆทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประกอบคู่กัน 

จนกระทั่งปี 2548 นายสุชล อุ่นสวัสดิ์พงศษ์ ได้เสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจ ทำให้นางสาว กอบกุล อุ่นสวัสดิพงษ์ มาบริหารงานต่อ โดยใช้ชื่อโครงการเทพาธานี เรื่อยมา และได้ดำเนินการสานต่อเจตนารมณ์ของบิดาในการยกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ใน

ขณะนั้นมี ท่านประจินต์ ขนส่งจังหวัด และ คุณ จงกล มาช่วยในการเตรียมการเปิดสถานีขนส่ง ทำให้ นางสาว กอบกุล อุ่นสวัสดิพงษ์ ได้ทำการเปิดสถานีขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นที่สำเร็จ และประกอบกับได้ดำเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อจาก นายสุชล เรื่อยๆมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

โครงสร้างบริษัท

บริษัทในเครือ

ในปี 2534 ก่อตั้ง Tepatanee group ขึ้นโดยคุณสุชล อุ่นสวัสดิพงษ์ โดยเริ่ม พัฒนาที่โครงการเทพาธานีขึ้นทั้งบ้านราคา 599,000-1,200,000 ในนามห้างหุ่นส่วนตรีภาวัฒน์ต่อมาคุณสุชล ได้เข้ามาบริหารงานเอง และประกอบปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งพอดี ถึงได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาจนกระทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ และเริ่มอสังหาริมทรัพย์ และได้ยกสถานีขนส่งตรงบริเวณ สระกลางเมืองในนามบริษัทวงศานิกรกิจ จำกัด โดยยกเนื้อที่ 5 ไร่ บริจาคให้กับกรมการขนส่งทางบกโดยตลอด 27 ปี ที่ผ่านมา ทางโครงการเทพาธานี ได้พัฒนาที่ดินจนได้มาเป็นโครงการ มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้าน นอกจากประสบการณ์ที่ยาวนานเพราะ Tepatanee ต้องการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาอย่างเรื่อย ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อใจของลูกค้ารายเก่าและลูกค้ารายใหม่

สิ่งเหล้านี้เป็นสิ่งที่ทางเทพาธานียึดถึงมาตลอดศตวรรษหนึ่งบ้านคนเรามีแค่หลังเดียวในชีวิต เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเอาใจใส่บ้านโดยการใส่ใจการทำงานที่เลือกสร้างทางเทพาธานีให้ความสำคัญทุก ๆขั้นตอนการที่ลูกค้ามาชมบ้านทุกคนเหมือนญาติเราเพราะฉะนั้น 27 ปี ที่ผ่านมาเรามีการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับเพื่อให้การบริการที่เป็นเลิศที่สุดในจังหวัด และต้องสนองความต้องการของลูกค้าและเกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในเทรนด์อนาคต ในช่องทางอำนวยความสะดวก สบาย เพราะให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า  ตอบสนองตามต้องการได้ตรงกลุ่ม เพราะฉะนั้น เทพาธานีจึงมุ้งเน้นพัฒนา ธุรกิจให้เติบโต อย่างยั่งยืนและขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบสังคมด้วย

นัดชมโครงการบ้าน

  Mission พันธกิจ

  1. เราต้องมีทีมงานก่อสร้างที่มีคุณภาพที่มีครบทุกส่วน
  2. เราต้องทําระบบคุณภาพ TQM
  3. เราต้องคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพมาใช้ในงานก่อสร้าง
  4. ต้องมีการนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในโครงการอยู่ตลอดเวลา

  เราต้องบริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่

  – ช่อมบ้าน

  – ขายบ้าน

  – เช่าบ้าน

  1. มีช่องทางการติดต่อระหว่างโครงการ และลูกค้า ที่อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า
  2. เราต้องเน้นการสื่อสารแบบออนไลน์ และออฟไลน์
  3. ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทํางานทางโครงการได้ทุกขั้นตอน
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง
  5. เราจะทํางานบนความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
  6. เราจะทําการตลาด 5.0

  วิสัยทัศน์องค์กร

  เราต้องเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่ลูกค้ายอมรับว่าเป็นบ้านที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ในจังหวัด

  มีบ้านที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านที่ทันกระแสในโลกอนาคต มีบริการหลากหลายให้กับลูกค้า และ One stop service และลูกค้าต้องตัดสินใจ เลือกบ้านเราทุกคน

  โดยดําาเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจ และ 1 ความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ