• 081 887 5265
  • 52/78-79 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
 อาคารพาณิชย์ ขนาด 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์ ขนาด 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น แบบที่ 1

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น แบบที่ 2

แปลนอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น แบบที่ 1

แปลนอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น แบบที่ 1

แปลนอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น แบบที่ 1
นัดชมตัวอย่างบ้าน